Stichting SecurityAdvies-Platform


06-53232019


securityadvies-platform

lees meer....

Netwerkbijeenkomst te Ridderkerk 2020

lees meer....

Netwerkbijeenkomst te Ridderkerk 2018

lees meer....

Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam

lees meer....

INCI/DETAR Award 2016

lees meer....

Op donderdag 17 september een zeer geslaagde security sessie corona proef in de buitenlucht, locatie de Paradijshoeve te Ridderkerk met 80 deelnemers verdeeld over een ochtend sessie en een middag sessie.

Op 1 november 2018 wederom een zeer geslaagde netwerkbijeenkomst op locatie Hofstede de Paradijshoeve te Ridderkerk. Met zeer goede presentaties van o.a. Surelock, HDI, Rijkswaterstaat en OVJ bij het Functioneel pakket.

Op 14 december 2017 zeer geslaagde netwerkbijeenkomst in het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam te Rozenburg.
Met zeer goede presentaties van Port Privacy B.V. , het Havenbedrijf Rotterdam N.V. ,Hutchison Ports ECT Rotterdam, en de Milieudienst Rijnmond.

Op donderdag 20 oktober 2016 heeft Jan van Toorn een INCI/DETAR Award 2016 (IDA-2016) in ontvangst mogen nemen lees meer...

De stichting SecurityAdvies-Platform bestaat uit een groep van 90 vaste deelnemers uit diverse werkvelden van security- en fraudeonderzoek. In ons platform is zeer veel kennis en ervaring aanwezig van onderstaande diensten en produkten.
De initiator is Jan van Toorn die ruim 40 jaar ervaring heeft bij KPN als o.a. als Consultant Risk Manager en Consultant Telecomfraude lees meer...
Al 20 jaar lang organiseren wij gemiddeld 3 securitybijeenkomsten per jaar op verschillende locaties met als doel kennisuitwisseling en het onderhouden van contacten.

Indien u vragen heeft over ons platform dan kunt u contact met ons opnemen.

beveiliging


Beveiliging van gebouwen en terreinen


Organisatorisch
(Predictive Profiling / Red Teaming)


Bouwkundige beveiligingsmaatregelen / hang- en sluitwerk / sleutelplannen


Opstellen van beveiligingsplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen


Uitvoering audits en risicoanalyses


Computer- en netwerkbeveiliging


Beveiliging van de fysieke produktie van waardedocumenten en de processen hieromheen


Informatiebeveiling & privacy adviezen


Persoonsbeveiliging en VIP chauffeursdiensten


Evenementenbeveiliging


Mobiele-en winkelsurveillance


Voertuigbeveiliging


Beveiliging van dataruimten


Maritieme security, supply chain security


Museum security

systemen


Inbraak- en branddetectiesystemen in combinatie met alarmcentrales en opvolging


Toegangsverleningsystemen


Verlichtingssystemen voor gebouwen en terreinen


Camerasystemen


Robots en Drones en Bodycams voor beveiliging en controle


Track- en tracingsystemen in combinatie met securitymanagement

onderzoeken


Fraude- en integriteitsonderzoeken


Asset Tracing & Recovery


Echtheidscontrole op documenten en waardepapieren


Pre-employment-screening en mysteriegast activiteiten


Milieufraude / afvaldumpingen / asbestverontreiniging


Telecomfraude telecommisbruik en misbruik PBX


Digitale onderzoeken


Hacking / cybersecurity

overige diensten


Begeleiden van aanbestedingen


Interim security management


Crisismanagement


ICT-security gerichte oplossingen


Verzorging van opleidingen op het gebied van security en fraudebestrijding


Security Intelligence


Monitoring alarmopvolging


Secure Due Diligence


Deurwaarder- en incassotrajecten


Juridisch advies en bijstand


Organisatie Security-seminars


Brandwacht- en conciërge diensten


Bewustwordings- en bommeldingstrainingen


Agressie- en geweldsbeheersing

Contact!


06-53232019

privacy

Stichting SecurityAdvies Platform en uw privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie van kracht. De Stichting SecurityAdvies Platform acht de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang en heeft conform de AVG in het document Privacy verklaring van de Stichting SecurityAdvies Platform vermeld waarom, hoe, wanneer en welke gegevens worden verwerkt.

In de praktijk zijn er elk weekend bedrijven die te maken hebben met een inbreuk op hun bedrijfstelefooncentrale (PBX System).
Criminelen gebruiken deze bedrijfstelefooncentrale om verbindingen te maken naar dure buitenlandse bestemmingen op kosten van de eigenaar/houder. In de meeste gevallen is de financiële schade aanzienlijk.
Hieronder lees u het advies hoe u hiermee kunt omgaan.Telecomfraude en -misbruik


Wij hebben kennis en ervaring over:
beveiliging tegen telecomfraude en -misbruik waaronder 0900 fraude en misbruik van telefooncentrales (PBX systems)
het inzichtelijk maken / ontrafelen van gepleegde telecomfraude en -misbruik
het doen van aangifte bij de politie van telecomfraude
telecomverbruik detectiesystemen aan netwerk- & IT-deskundigen van groot gebruikers van telefonie
verhaalprocedures in geval van financiële schade
het nemen van civiel rechtelijke rechtsmaatregelen (waaronder beslaglegging), ter verkrijging van vergoeding van de geleden financiële schade en immateriële schade, dit deel gaat dan via een gespecialiseerde advocaat


sluit